A Happy Pair

Time started: 14.23
Watching: Downton Abbey


via


A Happy Pair uit 1890 is het 1ste door Beatrix Potter geïllustreerde boek. De eerste uitgever waar ze eerder kerstkaartontwerpen aan had verkocht wees dit boekje af. De tweede uitgever, Hildesheimer & Faulkner, accepteerde het en stuurde haar een cheque. Dit is de eerste en enige editie van het boekje en het werd in 2010 geveild voor £12.000. Het boekje werd geschreven door Frederick E. Weatherly en bevat 6 chromolithograph illustraties van Potter's konijn, Benjamin Bunny. Het boekje is gebonden met een koord van witte zijde met 2 kwastjes.


Fijn paasweekend!
~~~


English: 'A Happy Pair' from 1890 is the first book that was illustrated by Beatrix Potter. Her first publisher (who had published some christmas cards designs from her) declined this book. The second publisher, Hildesheimer & Faulkner, accepted the book and send her a cheque. This is the first and only edition of the book and it was sold at auction in 2010 for £12.000. The book was written by Frederick E. Weatherly and contained 6 chromolthograph drawings of Benjamin Bunny. The book is bound with a white satin rope with tassels.

Have a happy easter weekend!  Time ended: 15.00
Watching: Downton Abbey

Frieke Janssens - Smoking Kids

Time started: 18.43
Listening: Smoke Smoke Smoke - Tex Williams - Caro Emerald Presents - Drum Rolls & Heartbreaks (serieus toevallig!)


 photo SK_zps46865ca4.png


On Froot.nl I read about the photo series 'Smoking Kids' that Frieke Janssens made. On her website frieke.com writes the following about this series: "A YouTube video of a chainsmoking Indonesian toddler inspired me to create this series, "Smoking Kids". The video highlighted the cultural differences between the east and west, and questioned notions of smoking being a mainly adult activity. Adult smokers are the societal norm, so I wanted to isolate the viewer's focus upon the issue of smoking itself. I felt that children smoking would have a surreal impact upon the viewer and compel them to truly see the acts of smoking rather than making assumptions about the person doing the act. Coincidentally around the time of the "Smoking Kids" gallery opening, a law was passed, and smoking has been banned from Belgian bars. There was an outcry from the public about government intervention, feelings that freedom was being oppressed, and that adults were being treated like children. With health reasons driving many cities to ban smoking, the culture around smoking has a retro feel, like the time period of "Mad Men," when smoking on a plane or in a restaurant was not unusual. The aesthetics of smoke and the particular way smokers gesticulate with their hands and posture cannot be denied, but among the different tribes of "Smoking Kids," - Glamour, Jazz, and The Marginal - there is a nod to less attractive aspects, on the line between the beauty and ugliness of smoking. To assure you of the safety of the children, there were no real cigarettes on set. Instead, chalk and sticks of cheese were the prop stand ins, while candles and incense provided the wisps of smoke."


 photo 86_zps82677572.jpg

 photo 87_zps46db70ce.jpg

 photo 88_zps6e6edf34.jpg

 photo 83_zps88770b1b.jpg


The photos can be purchased as a book with detachable cards for €19,95. This way you can use them as postcards or hang them on your wall. In the video below you can watch a short making of of Smoking Kids. At the end of it there is also an excerpt of the youtube video that inspired Frieke Janssens to make the photo's. 
The website of Frieke Janssens is worth a look anyway but a second project I found really interesting is   Your Last Shot. She says the following about that: “In reality, those left behind need to find a photo quickly that is ‘ok’ and usually it requires some Photoshop retouching. And the question remains: how would the deceased feel about this photo? Maybe he or she would have untagged themselves from it?” The series of ‘Your Last Shot’ will reflect a combination of the portrayed’s wishes and the photographer’s style. “My personal preference goes to static portraits as they were taken at the occasion of weddings at the beginning of the 20th century. My aim is to make an iconic portrait that is beautiful, serene and fearless, preferably with a gentle smile, indicating that the model is clearly aware of the fact that this portrait will be used for a very long time to come.” Sinister? “Not really, life and death are inevitably linked. In Belgium there still seems to be a taboo around the thought of death. As a photographer, I feel that the moment when one reflects about their own death is a precious moment to be shared and portrayed.” The portrayed will receive their ‘last portrait’ printed on porcelain, so that it actually can be used when the time has come. Which is hopefully many years from now. “In each series, I try to make people reflect on a specific subject. Should we not care more about that one photo that will be used infinitely? Would you not prefer to choose that photo yourself? By the way, it strikes me that, when people visit someone's grave, they like to take a walk through the entire cemetery. And what do they do? Indeed, looking at the pictures.” To find out more about this project or to get your own "Last shot" go to yourlastshot.be.


 photo YourLastShot_zps27f73122.png


Time ended: 22.41
Watching: Suits

Peter Pan, The Never Ending Story

Time started: 18.50


 photo ziggodome_zps10485a63.jpg
via


Vol verwachting trok ik naar het Ziggo Dome om daar 'the next big thing' te gaan bekijken. Mijn verwachtingen waren hoog, niet in de minste plaats omdat producent MusicHall nogal wat beloofd in zijn aankondigingen van hun Arena Tour. Ik verwachte dus minstens het niveau en de verrassingsgraad van Soldaat van Oranje. Het spijt me te moeten zeggen dat het zelfs niet gepast is Soldaat van Oranje en Peter Pan The Never Ending Story in dezelfde zin te noemen.

Eerst een positief punt. De performers zijn echt getalenteerd. De zangers zingen goed. Van hun spel kreeg ik helaas weinig mee. De afstand is in de arena te groot om gezichtsuitdrukkingen te kunnen lezen maar een aantal van de spelers heb ik eerder zien optreden en ik weet dat het aan hun talent zeker niet gelegen zal hebben. Dit blijkt ook wanneer in een klein stukje spreektekst het publiek en de spelers heel even los lijken te komen (buiten dit kleine moment wordt er alleen gezongen en het verhaal wordt verteld door de vertelstem van Tinkelbel en dit maakt dat je je als publiek nooit echt betrokken voelt in het verhaal). Er is focus, er wordt gelachen om de geïmproviseerd aandoende teksten en de kleine poppetjes op het toneel krijgen even een menselijke kant. 


 photo metronieuws_zps1d991766.jpeg
Wendy, Peter en The Lost Boys
via


Ook de acrobaten en break-dancers zijn waanzinnig goed in wat ze doen. Echter, negen van de tien keer ging het volledig langs mij heen dat ze op het podium staan omdat er tegelijkertijd ook een liedje wordt gezongen, een projectie wordt afgespeeld op de achtergrond en er overal op het podium licht schijnt. Hierdoor ontvangen ze ook vaak geen applaus en als kijker die de spannende acrobaten act wel heeft gezien, krijg je het gevoel dat je het niet goed begrepen hebt als je de act wil belonen met een applaus. 

Dan de muziek. Er blijkt niets origineels te zijn aan de muziek. Zelfs arrangementen van liedjes zijn afkomstig uit bestaande producties of films. Dit hoeft niet per definitie een zwaktebod te zijn als de stukken goed passend worden uitgezocht. Maar stijlbreuken zijn hier eerder regel dan uitzondering. Een voorbeeld: Wanneer we het huis van de familie Darling binnen treden wordt 'Our House' van Madness ingezet. Persoonlijk ben ik groot fan van de ska van Madness, ik vind het alleen geen plaats hebben in een 19de eeuwse scène in een herenhuis waar een ouderpaar zich voorbereid voor een gala. Kostuums en decor stralen hier totaal iets anders uit dan de muziek en dat maakt dat je als kijker niet mee wordt genomen in één sfeer. Ook dit is in feite een gemis aan focus. Er is niet één geldende gedachte waar deze scène over gaat en dat is helaas het geval voor de hele voorstelling. 


 photo flickrsterrennieuws_zpsb9193257.jpg
via


Omdat de muziekkeuze geen toevoeging is aan het verhaal dat verteld wordt maken de liedjes een langdradig indruk. Het duurde als ik mij goed herinner een uur voordat Peter, Wendy, Michiel en Jan aankomen in Neverland. Ter vergelijking, in de meeste versies wordt voor dit verloop hooguit 15 minuten uitgetrokken. Naast de liedjes doen ook veel spectaculaire elementen langdradig aan. Het verrassende en adembenemende effect is veel groter wanneer er kort wordt stilgestaan bij een acrobatisch act of iemand die echt vliegt. Wanneer mensen het gevoel hebben "heb ik dit echt gezien?" maakt een voorstelling veel meer indruk dan wanneer men denkt "ja, nou weet ik het wel". 

Alles is constant in the picture en dit heeft tot gevolg dat veel toeschouwers het gevoel hebben dat ze de meest indrukwekkende elementen missen. Bovendien wordt op de achtergrond een projectie afgespeeld die ontzettend afleidt maar niets toevoegt. Daarbovenop worden veel van die projecties tijdens de scène herhaald en zo wordt ze helemaal overbodig.

Fans van de originele Peter Pan kunnen hun hart ophalen want het verhaal dat door deze arena voorstelling wordt verteld blijft trouwer aan het originele verhaal van J.M. Barrie dan ik in welke andere versie dan ook heb gezien. Echter dit brengt met zich mee dat menig liefhebber van de Disneyfilm (zonder kennis van Barrie's originele werk) zich afvraagt waarom het verhaal zo is aangepast door producent MusicHall. Welk na 1953 (het jaar dat Disney Peter Pan verfilmde) geboren kind weet dat er sprake is van een nimmervogel, dat het Haak lukt Peter ernstig te verwonden, dat Peter op twee piraten na alle piraten uitmoord nadat de piraten genocide hebben gepleegd op het indianenvolk? 


 photo flickrsterrennieuwsslotapplaus_zpsf4394245.jpg
Slotapplaus
via


Reacties van het publiek zijn sterk uiteenlopend: of men vindt het fantastisch vanwege het spektakel of men vind het verschrikkelijk langdradig en verlaat in de pauze zelfs de zaal. Ik neig naar de laatste categorie maar desalniettemin kan ik niet anders dan het slotapplaus gigantisch te noemen. Bovendien zat voor mij een meisje van, ik denk, een jaar of 6. Haar reactie alleen al was priceless: ze zat ademloos te kijken naar alles wat er gebeurde, als er een vrolijk liedje klonk wiebelde ze mee met de muziek met haar armen in lucht en na afloop hoorde ik haar zeggen dat ze eigenlijk nog wel een keer naar Peter Pan wilde. Tja, dan kan ik met mijn dramaturgisch inzicht zeggen wat ik wil maar dit meisje heeft duidelijk een magische avond gehad.

Peter Pan, The Never Ending Story is in Nederland nog te zien op 26 en 27 oktober in Ahoy Rotterdam. Kaarten zijn te bestellen via See Tickets. In België speelt de voorstelling nog 1 maal op 23 oktober in Vorst Nationaal in Antwerpen. 


~~~


English: With great expectation I went to Ziggo Dome to view "the next big thing". My expectations were high, not in the least because production company MusicHall made big promises in the announcements of their first Arena Tour. The announcement gave me the feeling that the production would be at least as surprising and captivating as 'Soldaat van Oranje'. I am sorry that I need to say that it really doesn't even make sense to mention 'Soldaat van Oranje' and 'Peter Pan The Never Ending Story' in the same sentence. 

I'll start on a positive note. The performers are greatly talented. The singers have great voices. I didn't see much of their acting skills though. The distance in the arena is much to big to be able to see any facial expression. I have seen some of the performers in other productions and I know that they are very capable. This shows, when at one point a little dialogue is played (besides this short moment there are only songs and the story is told by the voice of Tinkerbel, because of this the audience doesn't really connect with the characters and their story). At this particular moment the characters become human, the audience laughs at the seemingly improvised dialogue and there is focus on just one thing on the stage.

The acrobats and break-dancers are often amazing at what they do. But, nine out of ten times I didn't notice they were on stage. At the same time they do their act, a song is sung by one of the principals, a projection is seen on the background and the light seems to be focused on the stage as a whole. Because of this, they don't receive any applause either because to few people notice them to sound as an applause in this massive space. photo vanziggo_zpsccf6bfc0.png
via


Music then. It seems none of the music is original, even arrangements are directly copied from another production or movie. This doesn't have to be a bad thing per se, if the music is carefully chosen to fit the situations. But there doesn't seem to be a general thought about the music, it's a mixture of genres and languages. And most importantly, in most cases it doesn't seem to fit the scenes. For example, during the first scene in the Darling household the song 'Our House' by Madness is sung. Now, I like Madness a lot, but ska isn't really something I find consistent with a scene in a mansion in the nineteenth century where two parents are preparing to go to a gala. The costumes and scenery seem to be telling something else than the music and it withholds the audience to be immersed into the story. This too is a lack of focus. A main general thought about what each scene should be about is missing. 

Because the chosen music doesn't complement the story it gives the impression of being long-winded. If I remember correctly, it took a full hour before Peter, Wendy, Michael and John arrive in Neverland. In most versions this doesn't take more than 15 minutes. Besides the songs being long-winding some spectacular acrobat acts go on for much to long as well. The surprising and breathtaking effect is much bigger when you see a great acrobatic act when it's short. It makes a much more memorable evening if you thought "wait, did I really see that just now" than "alright, I've seen it, move on".

As I mentioned before there is a lack of focus. Everything is constantly in the spotlight. This leads to a lot of people having the feeling that they are missing the most impressive things. On top of all the different things happening there is a projection on the background that is very distracting but not really complementing. The animation that is projected is also looped most of the time which makes it even more redundant. 
Fans of the original 'Peter Pan' may be surprised though, because the story that MusicHall is telling sticks more to the original that J.M. Barrie wrote than any other version of Peter Pan that I have ever seen. But as a result many a lover of the Disneymovie (who doesn't know the original) will be puzzled why MusicHall made the decision to change so much about the story. Who, born after 1953 (the year that Disney's 'Peter Pan' was released) knows about the never bird, knows that Hook at one point severely injures Peter and that Peter kills all but two pirates after they massacred the indians? photo flickrsterrennieuwspeter_zps46fea914.jpg
via


The reactions from the audience are very mixed: either people love it because it's a big spectacle or they find it terribly long-winding and even leave the arena during the break. As you'll have guessed from this review, I'm tilting towards the opinion of the last group of people. But I can not interpret the ovation at the end of the performance as anything else than grand. Besides this, in the chair in front of me was a girl of about six years old. Her reactions were priceless: she watched the whole show as if she had never seen anything like it before (and she probably hadn't), she had her hands in the air with every cheerful song and when the show was over I heard her say that she'd really like to go see 'Peter Pan' again. Well, I can say anything I want but I can't argue against the fact that there is no doubt that this girl had a magical evening.

'Peter Pan, The Never Ending Story' will tour the UK from August 16th until September 29th 2013. Click here for tickets.


Time ended: 20.22

Favorite Things: Fonts

Time started: 18.02
Listening: It's Hot Up Here - Sunday in the Park with George [Original Cast Recording]


Van sommige dingen heb ik het gevoel dat ik er nooit genoeg kan hebben. Lettertypen zijn zoiets waar ik dat gevoel van heb. Vandaag heb ik weer een hoop erg mooie lettertypen gedownload en ik wil ze graag met jullie delen. Ze zijn allemaal gratis te downloaden met een simpele google actie.~~~


English: Of some things you can never have enough, fonts for example. Today I downloaded a bunch of new ones and I thought I'd share them with you. You can download them for free with just a simple google search.  photo fonts1_zps4e9d9b8c.pngIk ben dol op lettertypes die verwijzen een bepaalde historische periode. Bij deze zoektocht kwam ik een hoop door Art Deco geïnspireerde lettertypes tegen.~~~


English: I love fonts that are inspired by a historical period. In my search of today I found a lot of Art Deco inspired fonts. 
 photo decofont1_zps7ca441c3.png


Time ended: 18.16
Listening: Children and Art - Sunday in the Park with George [Original Cast Recording]

Pinterest

Time started: 16.32
Watching: Once upon a time


 photo Schermafbeelding2013-03-08om125704_zps6f9a27ca.pngWie mijn blog een tijdje volgt weet dat ik regelmatig vintage foto's post. Vooral ook foto's die ik zelf bijzonder vind maar waar op de achterkant niets op staat over het jaartal waarin de foto is gemaakt plaats ik hier graag. Foto's waarvan wel duidelijk is in welk jaar ze zijn gemaakt kun je ook online bekijken, namelijk op mijn Pinterest. Toen ik voor het eerste hoorde over Pinterest (met dank aan de blog VixenVintage) was ik meteen enthousiast. Ik ben dol op mooie plaatjes en ik had, voor ik Pinterest ontdekte, nogal de neiging om een heleboel plaatjes op mijn computer op te slaan. Dat is nu niet meer nodig en Pinterest heeft voor mij als dramaturg nog een tweede groot voordeel. Van elk tijdperk heb ik een prikbord gemaakt zodat ik nu in 1 oogopslag inspiratie op kan doen voor elk modebeeld dat bij een bepaald tijdperk hoort. Ik heb pinboards voor de 17de, 18de en 19de eeuw. En voor elk decennium tussen 1900 en 1960. Of ik maak een pinboard om beeldmateriaal te verzamelen voor een bepaalde productie waar ik aan werk. Zo heb ik bijvoorbeeld een pinboard aangemaakt toen ik werkte aan een voorstelling over Marlene Dietrich.


 photo Schermafbeelding2013-03-08om130139_zps83689cf2.png


Op de site van het Victoria & Albert Museum staat per decennium een uitgebreide beschrijving van hoe je foto's kunt dateren aan de hand van de kleding die de mensen op de foto dragen. Er is een pagina na voor elk decennium tussen 1840 en 1960.

Mijn andere prikborden bestaan uit dingen die ik mooi vind. Zo heb ik er één voor foto's van plaatsen waar ik ben geweest en die ik graag zou bezoeken. Ik heb een pinboard vol met Jeugdsentiment, een pinboard met silhouetten, een prikbord met miniaturen en ik ben pas een board begonnen vol vintage theaterfotografie.


 photo Schermafbeelding2013-03-08om130543_zps0e21fdbd.png~~~


English: Pinterest is ideal for someone like me who used to collect hundreds of beautiful pictures on there computer. Now I can just pin them and save lots of room on my hard drive. But for me as a dramaturg, Pinterest is also very useful because I made boards for several era's. Now, if I need an impression of how the fashion in a specific an era looks I just look at the pinboard for the era and I'll be overloaded with ideas. I made boards for the 17th, 18th and 19th century. And a board for every decade between 1900 and 1960. Occasionally I make a pin board for a theater production I'm working on. Like the one I made for a production about Marlene Dietrich

If your trying to date your own vintage photos, the site of the Victoria & Albert Museum might be helpful. They describe how you can date your photos by looking at the clothes people in the picture are wearing. They have a page for every decade between 1860 and 1960.  

Other boards I made are filled with things I think are beautiful. I have one filled with Youth sentiment, silhouettes, miniatures and recently I started one with vintage theater photography.


Time ended: 18.03

My week in instagram pictures

Time started: 22.12
Listening: Marry Me A Little - Company [London Cast Recording]


??-2-13 1


??-2-13 2


??-2-13 301. To buy or not to buy #hp #themakingofharrypotter #leavesdenstudios #harrypotter
02. #PipStudio #Tag #Home
03. #PipStudio #TeaTowels #prints
04. This morning #sunshine
05. 5 hours later #snow #weather #white #snowing
06. Snowy branches #snow #snowing #weather #white #SnowyBrances
07. My MOO stickers have arrived! #moo #wit.storenvy.com #stickers #webshop
08. Snowy front door window #snow #snowing #window # #weather
09. Sunrise while waiting at the train station #snow #sunrise #traindelay #ns #YouHaveToDoSomethingWhileWaitingForADelayedTrain
10. Wrapping paper #birthday #girl #silhouette #WrappingPaper
11. Main vegetarian course @hoteldegoudfazant #amsterdamnoord #food
12. Mini groceries #miniature #greens #food #curry


Time ended: 22.32
Listening: Ladies Who Lunch - Company [London Cast Recording]

Precious Places: Walt Disney World - Magic Kingdom

Time started: 14.31
Watching: House


 photo magickingdom1991-map-20th-anniversary-2_zps69805143.jpg
Map from 1991 via


Bij het binnenkomen in Magic KIngdom valt op dat het veel groter is opgezet dan het Disney park in Parijs. Paden zijn breder, de gebouwen zijn misschien zelfs groter maar in elk geval zijn er meer gebouwen. Waarmee ik bedoel dat elk "land" meer gebouwen heeft. Mainstreet U.S.A. is bijvoorbeeld langer en een grote attractie is The Haunted Mansion (in Parijs heet het equivalent Phantom Manor) lijkt haast in een hoekje verscholen te zitten. Van binnen is het spookhuis gek genoeg juist veel uitgebreider dan in Parijs. De loop door het huis heen waarbij je veel schilderijen ziet is in Florida verwerkt in de attractie, dus je loopt er niet langs maar rijd er langs terwijl je in je karretje zit.~~~


English: When I walked into Magic Kingdom park I noticed that it's bigger then the Disney park in Paris. The paths are broader, the buildings might even be bigger but in any case the number of buildings is bigger. For example, Main Street is longer and The Haunted Mansion (In Paris the equivalent is called Phantom Manor) seems to be hidden in a corner. However, inside the attraction is much bigger than in Paris.  


Walt Disney World


Sommige attracties zijn duidelijk verouderd, zo zijn er bijvoorbeeld geen achtbanen waarbij je over de kop gaat. Maar bij de meeste attracties vond ik het enigszins gedateerd zijn juist zijn charme hebben. 1 van de attracties in Tomorrowland (in Parijs Discoveryland genoemd) is zelfs nog origineel geheel door Walt Disney zelf bedacht: Carousel of Progress. De attractie werd gemaakt voor de New York World's Fair in 1964. Daarna verhuisde de attractie naar Disneyland in California en in 1975 werd de attractie verplaatst naar zijn huidige lokatie in Disney World. Het is de enige attractie in Disney World die nog door Walt Disney zelf is aangeraakt.
~~~


English: Some attractions are somewhat outdated but I found this part of it's charm. Only 1 of the attractions, The Carousel of Progress has been touched by Walt Disney him self. It was originally made for the New York World's Fair in 1964. After that it was moved to Disneyland in California and in 1975 it came to Disney World.


PB283845


Tijdens ons bezoek aan Disney World waren de previews van een aantal attracties. In Disney's Hollywood Studios park kon de nieuwe Pirates of the Caribbean attractie bezocht worden (daarover later meer in een andere post) en in Magic Kingdom park was New Fantasyland geopend voor een preview. New Fantasyland is een nieuw gedeelte in Fantasyland dat zich met name richt op de prinsessen van Disney. Ook is er een gedeelte toegevoegd dat een circus thema heeft: Storybook Circus genaamd. Klik op het plaatje hieronder om te zien welke fantastische toevoegingen er zijn gemaakt en nog in aanbouw zijn. 


~~~


English: During our stay at Disney World some new attractions were previewed. In Disney's Hollywood Studios we got to visited the new 'Pirates of the Caribbean' attraction (more about that in a later post) and in Magic Kingdom park we previewed New Fantasyland. 


New fantasyland map 9


Voor toegang tot het nieuwe restaurant dat er uit ziet alsof het in het kasteel van Belle en het Beest is gesitueerd en Maurice's Cottage stonden enorme rijen. Wel zijn we in de dark-ride The Voyage of The Little Mermaid geweest en hebben we een kijkje genomen in Gaston's Tavern. Ik kocht er een bakje hummus met mini pretzels en een beker LeFou's Brew. Dit is een drankje dat alleen te verkrijgen is in Cars Land in Disneyland in California verkrijgbaar en in Gaston's Tavern dus. Het drankje is een frisdrank met ijs en bevat suikervrije appelsap met een lichte marshmallow smaak met bovenop schuim met mango-passievrucht smaak. Lekker zoet maar toch ook fris. Maar vooral is het veel te veel, ik ben maar net over de helft gekomen met opmaken.


~~~


English: Some new sites had a really long lines but we did ride the new dark-ride The Voyage of the Little Mermaid and Gaston's Tavern.


Voyage of the little mermaid + Gaston's taverne


Voyage of the Little Mermaid


Voyage of the Little Mermaid 2


Top 5 van attracties die ik niet had willen missen:

1. Splash Mountain: Een attractie die een combinatie is van dark ride (in het donker worden scènes uit de film Songs of the South uitgebeeld door animatronics), boomstamattractie (volgens wikipedia heet wat ik bedoel zo) en achtbaan.
2. Jungle Cruise: Dit is een klassieker waar in Amerikaanse TV programma's regelmatig aan gerefereerd wordt bovendien zijn de "reisleiders" echt grappig.
3. Walt Disney's Carousel of Progress: zie de tekst hierboven.
4. Celebrate the Magic: aansluitend aan de lichtjes parade start een show met muziek, vuurwerk, projecties op het kasteel en een echte Tinkelbel die echt weg lijkt te vliegen vanaf het topje van het kasteel.
5. Haunted Mansion: De attractie is veel langer en uitgebreider dan in Parijs.


~~~


English:  Top 5 attractions that I wouldn't want to miss:

1. Splash Mountain: This attraction is a combination of a dark ride, a log flume and a roller coaster. 
2. Jungle Cruise: A classic attraction that is often referenced to in American TV programs. On top of that, the cast members that serve as skipper/travel leader really are funny.
3. Walt Disney's Carousel of Progress: see my earlier remarks.
4. Celebrate the Magic: directly after the Main Street Electrical Parade a show with music, fireworks, projections on the the castle and a real Tinkerbel, who really seems to fly, starts.
5. Haunted Mansion: This attraction is much bigger than Phantom Manor in Paris.Time ended: 17.41
Watching: The Paradise


More blogposts about amusement parks in Orlando:
Animal Kingdom
Epcot
Disney Hollywood Studios

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...