Bonifatius

Time started: 15.13

In Dokkum zag ik Bonifatius de musical. Een bewerking van een Duitse musical van Dennis Martin (muziek en liedteksten) en Zeno Diegelmann (script). Naast de Nederlandse vertaling werd het script grondig herzien.
In de musical wordt het verhaal verteld van Bonifatius die vanuit Engeland komt om het heidense Friezen volk te bekeren tot het Christendom. Of vlucht hij wellicht ook, om de liefde die hij voelt voor non Lioba niet onder ogen te hoeven komen? Bij zijn aankomst in Friesland ontmoet hij Alrun de dochter van een Friese druïde die is bezwangerd door de Bisschop van Keulen. Hoewel hij niet zeker weet of ze de waarheid spreekt beloofd hij alles te doen om de waarheid boven tafel te krijgen. 
Regisseur Marc Krone koos voor een vorm waarin alle acteurs vertellers zijn die bepaalde delen van het verhaal vertellen en andere delen van het verhaal spelen. Hierdoor wordt de voorstelling lichter en zijn er veel mogelijkheden om de voorstelling ook grappig te laten zijn. De voorstelling heeft een bijzonder sterke cast. De cast bestaat uit Richard Spijkers (Bonifatius), Wieneke Remmers (Lioba), Paul Donkers (Willibrordus/De Paus/Tetta), Theun Plantinga (bisschop Hildegar), Lotte Verhoeven (Alrun), Wouter Braaf (Sturmius), Syb van der Ploeg (Friese Druïde), Milan van Weelden (Redbad/Sidonius).


Richard Spijkers en Wieneke Remmers


De voorstelling wordt gespeeld in de Bonifatiuskapel. Niet alleen een heel toepasselijke plaats maar bovendien een erg mooie lokatie. De kapel is gedeeltelijk overdekt en dit brengt met zich mee dat het ondanks de buiten lokatie toch mogelijk is om gebruik te maken van theater belichting. Ik vraag me een beetje of het er altijd is maar er loopt tijdens de voorstellingen zelfs een beekje door de kapel heen.

In een eerdere recensie las ik dat het geluid van slechte kwaliteit zou zijn geweest bij de eerste voorstelling maar dat is volgens mij direct opgepakt en verbeterd, want de tweede voorstelling was de gehele voorstelling zeer goed verstaanbaar.


De Bonifatiuskapel
Foto van Wim Niestijl

Toch heb ik één puntje van kritiek. De Nederlandse liedteksten zijn nogal a-muzikaal op de muziek geplaatst. Dit blijkt uit lelijk uitgerekte woorden maar met name uit vele zinnen dit letterlijk in tweeën zijn geknipt omdat ze verdeelt zijn over twee muzikale frases. Erg jammer want verder valt er werkelijk niks op de voorstelling aan te merken. De orkestband is van goede kwaliteit en de musical heeft een mooie boodschap om mee te geven. "Want iedereen gelooft wel iets. Met strenge wetten en rituelen of vanuit een eigen optiek en levensopvatting. Maar allemaal geloven we in iets. En zonder liefde is dat geloof niets waard!" Zowel gelovigen als ook aanhangers van een politiek 'geloof' vergeten dat mijns inziens net iets te vaak. Sowieso kan het prediken van meer liefde nooit kwaad. Maar de grootste wow-factor van de voorstelling is misschien wel multi-instrumentalist Hubert Heeringa. Hij zorgt in zijn eentje voor live begeleiding op o.a. viool en saxofoon. Dit geeft een extra dimensie aan de al mooi ingespeelde muziek.


V.l.n.r.: Paul Donkers, Wouter Braaf, Wieneke Remmers (op voorgrond), Lotte Verhoeven,
Theun Plantinga (op voorgrond) en Milan van Weelden.


Bonifatius de musical is nog tot 10 juni te zien in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Kaarten worden verkocht op de website.


Time ended: 19.22
Watching: Flashpoint


Scènefoto's zijn afkomstig van de site van Bonifatius de musical, de maker van de foto's is onbekend.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...